תעודת יושר – המדריך המלא

תעודת יושר הינה גיליון מידע של אדם במשטרה המכיל מידע פלילי על אדם, או ליתר דיוק, אי קיומו של מרשם פלילי כזה. כל אדם זכאי לקבל תעודת יושר מהמשטרה ללא תשלום כל שהוא.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

 

להלן פרטים חשובים על הנושא:

קיימים שני סוגי רישומים. האחד הינו רישום פלילי הנוגע לאדם שהורשע בבית משפט בגין עבירה שהוא עבר. הרישום מתקבל לאחר כל תהליך המשפט ולאחר קבלת פסק דין חלוט, כזה שלפני פסיקתו הסתיימו כל הערעורים למיניהם. בגיליון רישום פלילי כזה יכול להירשם מידע על הפניית אדם בידי בית המשפט לטיפולים בבתי חולים פסיכיאטריים, במוסדות לגמילה וכדומה. רישום פלילי אחר הינו רישום פנימי משטרתי בקשר לאדם שאין מתקיימים לגביו הליכי משפט פליליים. מקרים לרישום כזה הם חקירה משטרתית שלא הבשילה להגשת כתבי אישום, מצב בו התיק ממתין לבירור דין ולהחלטת הפרקליטות או להגשת כתב אישום בסוף החקירה וכדומה.

 

סגירת תיקים

סגירת תיק משטרתי

גופים שונים בהם מצ"ח, מע"מ, מכס, מס הכנסה ועוד מחויבים להעביר מידע פלילי על אנשים, ואלו נרשמים בתיק הפלילי שלהם. תיקים עשויים להיסגר במספר מקרים. האחד הוא כאשר התביעה הגיעה לכלל מסקנה כי יש לסגור את התיק בגלל היעדר ראיות מספיקות היכולות לגבש כתב אישום עם סיכוי סביר להרשאה. מקרה אחר הוא בשל היעדר עניין ציבורי. במקרה כזה עומד אינטרס הציבור לנגד עיני המחליטים. האם התועלת שבאי ניהול ההליך הפלילי גוברת על זו שבניהולו. מקרה אחר הוא היעדר אשמה מוחלט. לא נמצאה ולו ראיה אחת הקושרת את החשד לעבירה הפלילית המיוחסת לו. במקרה כזה לא יופיע כל אזכור לכל בגיליון המידע הפלילי.

 

עוד על – סגירת תיק משטרתי

 

בקשה למסירת מידע פלילי

ככלל, המידע המופיע בתעודת היושר הינו חסוי ומאפשר עיון בו רק לאלו אשר ניתנה להם הרשאה לעיין בו על פי החוק. השגתו של מידע כזה בדרך שאיננה חוקית הינה עבירה פלילית שדינה מאסר של עד שנתיים. בנוסף, חל איסור חוקי לדרוש מאדם להציג העתק הרישום הפלילי שלו שכן מידע זה נחשב למסווג וחשיפתו מהווה פגיעה וחדירה לפרטיותו של אדם. משום כך, מעסיקים אינם רשאים לבקש תעודת יושר על אדם המבקש לבקש לעבוד אצלם. הוא הדין לגבי מכרזים שונים להצעות עבודה. יש מקרים בהם יוצאים מן הכלל בהם יש זיקה בין מקום העבודה לצורך בתעודת יושר לאדם שהואשם בעבר בעבירות פליליות. מקרה קלאסי כזה הוא משרה המוצעת לציבור לעבודה בסביבת ילדים. במקרה כזה תישלל מהאדם הזכות לקבל משרה כזאת. לעומת זאת, המשטרה רשאית להעביר ישירות מידע זה לגופים שונים הזכאים לקבלו על פי החוק, כל זאת בכפוף לחתימה על כתב ויתור סודיות מאת המבקש. בין הגופים הללו נמנים לשכת עורכי  הדין לצורך קבלת התמחות בעריכת דין, שגרירויות לצורך הנפקת אשרות יציאה למדינותיהן, משרד החינוך לצורך קבלת עבודה בהוראה ועוד.

 

תקופת התיישנות

רישום פלילי יכול להגביל יכולת של אדם לקבל עבודות שונות, בגלל סיבה זאת ואחרות נוספות, קיימת מגמה של המחוקק לאפשר לאנשים להתקבל בחברה מחדש. הוא מאפשר מחיקת רישום פלילי בנסיבות שונות כולל בתקופת ההתיישנות. משך תקופת ההתיישנות נקבעת על פי חומרת העבירה ומחושבת ממועד סיום תקופת המאסר שנקבעה. מבחינים במקרים שונים ובהבדלים בין בגירים לקטינים, יש עבירות שאינן נחשבות כפשע וניתן לבקש מחיקה כעבור 5 שנים לבגירים ו 3 שנים לקטינים, יש אפשרות לבקש מחיקה לפני תום תקופה על ידי בקשת חנינה לנשיא המדינה ועוד. את כל הפרטים הללו, ואחרים נוספים בנושא רישום פלילי, מכיר עורך דין פלילי ומומלץ להיעזר בו.

 

 

עוד באתר:

שימוע לפני הגשת כתב אישום

החזקת סכין – היבטים משפטיים

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה