מקצועות שבהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

אדם בעל רישום פלילי המעוניין לעסוק במקצועות מסוימים, לא יוכל לעסוק בכך עקב הכתם שיצרו מעשיו ושילווה אותו שנים ארוכות.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

ההגבלות הן לתפקידים ספציפיים ולקבלת רישיונות מקצועיים בתחומים שבהם האמון הוא הנושא החשוב ביותר בקשר בין היועץ לבין הלקוח.

מקצועות שבהם לא יוכל לעסוק אדם בעל עבר פלילי

רופא או רופא שיניים – רופא שהורשע כי ביצע עבירה פלילית, רישיונו יישלל או יוחלט על התליה של רישיונו וזאת על פי החלטת שר הבריאות.

פסיכולוג – פסיכולוג שהורשע בביצוע עבירה פלילית, עלול להיות מושעה לתקופה של חמש שנים בנוסף לכך, ועדת רישום הפסיכולוגים עלולה לסרב לתת רישיון לפסיכולוג לאור חוסר האחריות שגילה.

מיילד/ת, אח או אחות ראשית – בתוקף סמכותו של שר הבריאות לבטל או להתלות רישיון עיסוק בסיעוד למי שהורשע/ה בפלילים.

רוקח – בתוקף סמכותו של שר הבריאות לבטל או להתלות רישיון עיסוק ברוקחות למי שהורשע/ה בפלילים.

רואה חשבון – אם רואה החשבון הורשע בעבירה שיש עמה קלון, מועצת רואי החשבון עלולה לבטל את רישיונו או להתלות אותו על פי המקרה.

עורך דין – עורך דין שהורשע בעבירה ומבקש להתקבל ללשכת עורכי הדין, עלול להיתקל בסירוב אם נציגי הלשכה לא יאשרו זאת לנוכח העבירה שבוצעה. כמו כן אם מדובר בעבירה שיש עמה קלון, בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ישעה אותו מחברות בלשכה.

עובד מדינה – עובד שביצע עברה שיש עמה אות קלון לא יוכל להמשיך ולבצע את תפקידו בשירות המדינה בתקופה קצובה או לצמיתות וזאת בהתאם להוראות של בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה.

מקצועות שבהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

מקצועות נוספים שהמחזיקים ברישיונות הללו יאבדו את רישיונם או את יכולת העיסוק בתחום הספציפי:

 • חוקר פרטי
 • מנהל לשכת התעסוקה
 • מהנדס
 • אדריכל
 • מדביר מזיקים
 • שמאי מקרקעין
 • סוכן תיירות
 • אופטומטריסט
 • עובד סוציאלי

פסילה זמנית נקבעה למקצועות הבאים:

 • תיווך מקרקעין
 • אדריכל רישוי
 • קבלן
 • סוכן ביטוח
 • ממזער מוסמך
 • נהג אוטובוס, אמבולנס, רכב חילוץ, מונית, כבאית.
 • השטת סירה
 • חבר מועצה
 • קבלן כוח אדם
 • מוציא לפועל
 • דירקטור מטעם הציבור או של מנהל קרן.

פסילה קבועה נקבעה למקצועות הבאים:

 • מפעיל בית ספר, איש שירות בו ועובד הוראה
 • חבר עמותה, חבר הנהלה או עובד בעמותה העוסקת באימוץ ילדים
 • שופט
 • דירקטור או מנכ"ל בחברה ממשלתית
 • מבקר פנימי בגוף ציבורי
 • אחראי על אבטחת מידע
 • יועץ השקעות
 • מהנדס ברשות מקומית
 • סוכן מכס
 • וטרינר
 • מנהל מעבדה רפואית
 • כבאי
 • בעל רישיון לעיסוק בחשמל
 • חבר ברשויות ממשלתיות כמו הרשות למלחמה בסמים, הרשות לשיקום האסיר, רשות שדות התעופה ועוד.
 • נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).
 • מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 • חבר בעמותת צער בעלי חיים
 • חבר מועצת הספנות

במקומות רבים לא מעוניינים להעסיק אדם בעל עבר פלילי ולכן חשוב בכל אחד מהמקומות את רלוונטיות ההעסקה על פי המגבלות שנקבעו.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה