נישלו אותי מהצוואה, מה אני יכול לעשות?

כל אדם יכול לערוך צוואה, ולקבוע בה מי יקבל את עזבונו (רכוש, כספים, נדל"ן) לאחר מותו. עזבונו של אדם שלא ערך צוואה, מועבר, לאחר מותו, ליורשיו ע"פ דין.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

מאמר זה יענה על השאלה מה יכול לעשות אדם שסובר כי הוא היה צריך להיכלל בצוואה, אך בפועל לא נכלל בה. המאמר באדיבות אתר ירושות וצוואות.

 

ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה

כל אדם שמוכר כ"בעל עניין" בצוואה יכול להגיש התנגדות לקיומה. "בעלי עניין" הם, בד"כ:

  • יורשיו ע"פ דין של המצווה, שמאמינים שהחלק שהם היו צריכים לקבל מהעיזבון הוא גדול משקבע המצווה (ייתכן, כאמור, שהם נושלו לחלוטין מהצוואה)
  • אנשים שהם אינם יורשיו ע"פ דין של המצווה, אך המצווה קבע בצוואתו שהם זכאים לקבל חלק מסוים מעיזבונו, ואולם לטענתם, חלק זה היה צריך להיות משמעותי משנקבע.
צוואה
קרדיט: freepik

איך מוגשת ההתנגדות בפועל?

אדם שנושל מצוואה, שלא בצדק לטענתו, ומעוניין להגיש התנגדות לקיומה, צריך, קודם כל, לשלם אגרה של 986 ₪. תשלום האגרה יכול להתבצע באופן מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי, או באופן פיזי בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה – באמצעות כרטיס אשראי, או בבנק הדואר באמצעות שוברים הניתנים לקבלה גם כן בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

לאחר תשלום האגרה, על המתנגד לקיום הצוואה להגיש התנגדותו לרשם לענייני ירושה, עד 14 ימים מפרסומה ברשומות ובעיתונות.

עליו לציין בהתנגדותו את שמות ומספרי תעודות הזהות שלו, של המצווה ושל כל הנכללים בצוואה.

יש להבהיר, שאם אדם שנושל מצוואה, מציין שהוא מתנגד לצוואה אך לא מוסיף בדבר – הרי שהתנגדותו לא תתקבל. עליו לציין את הסיבות להתנגדות (לדוגמא: המצווה לא היה צלול כשכתב את הצוואה, הצוואה נכתבה כפי שנכתבה כתוצאה מלחץ שהופעל על המצווה מצד יורשים אחרים וכדומה), לצרף מסמכים התומכים בה, ותצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שמצוינות בה. כמו כן, יש לצרף להתנגדות אישור על תשלום האגרה, וכן ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על-ידי עורך-דין.

 

מהם הסיכויים שההתנגדות אכן תתקבל?

ישנם סיכויים גבוהים שההתנגדות תתקבל אם המתנגד יוכיח אמיתותן של טענות כפי שציינתי – דעת המצווה לא הייתה צלולה כשכתב את הצוואה, המצווה כתב את צוואתו כפי שכתב עקב לחץ שהופעל עליו, והיא אינה משקפת את רצונו האמיתי.

גם אם המתנגד יוכיח, לדוגמא, שהצוואה המדוברת היא אינה צוואתו האחרונה והעדכנית ביותר של המצווה, או שאינה עומדת בתנאים הצורניים הנדרשים – קיימים סיכויים גבוהים שהתנגדותו תתקבל, ובסופו של דבר הצוואה תבוטל.

לסיכום, אדם שנושל מצוואה יכול להגיש התנגדות לקיומה.

כדי לעשות כן, עליו לשלם אגרה, ולאחר-מכן להגיש התנגדותו לרשם לענייני ירושה, עד 14 ימים מפרסומה ברשומות ובעיתונות, תוך ציון וצירוף כל הדברים הנדרשים.

אם המתנגד יוכיח, לדוגמא, שהמצווה לא היה צלול בעת כתיבת צוואתו, שהצוואה נכתבה כתוצאה מלחץ שהופעל על המצווה, שהיא אינה צוואתו האחרונה והעדכנית או שהיא לא עומדת בתנאים הצורניים הנדרשים – ייתכן בהחלט שההתנגדות תתקבל, והצוואה, בסופו של דבר, תבוטל.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה