קנס פלילי – פיצוי פלילי לנפגע עבירה

קנס פלילי - פיצוי פלילי לנפגע עבירה

נפגע עבירה הוא אדם שנפגע בשל פעילות פלילית אשר אינה קשורה אליו כמו לדוגמה אדם שישב בבית קפה ונורה על ידי עבריין שהתכוון לפגוע באדם אחר, אך עקב טעות בזיהוי פגע באדם חף מפשע.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

בית המשפט מטיל קנס פלילי

כדי לפצות את נפגע העבירה שחייו התהפכו ברגע, קובע בית המשפט שעל העבריין לשלם קנס פלילי לנפגע העבירה עבור הסבל והנזק שנגרמו לו באירוע זה. הקביעה של סכום הפיצוי נובעת מחשיבה רוחבית הכוללים את הפגיעה בבריאותו על כל ההשלכות של המקרה הספציפי עד מועד המשפט בהתאם לחומרתו. לעתים חישוב הקנס כולל עלויות ששולמו למטפל סיעודי, טיפולים אלטרנטיביים ייחודיים, הפסד ימי עבודה ותרחישים נוספים שקרו עקב הפגיעה. בית המשפט מחליט על הטלת קנס פלילי הכולל את כל העלויות עד יום הפסיקה ואינו כולל עלויות עתידיות הנובעות מתוך הנזק והסבל.

ההחלטה מושתתת גם על האפשרויות הכלכליות של הנאשם והיכולת שלו לעמוד בהסדר הכספי שייקבע. והסכום כולל שתי קטגוריות, פיצויים וקנס, בתשלום אחד או בפריסה לתשלומים.

תשלום הקנס הפלילי

הכספים הראשוניים המשולמים על ידי הנאשם משויכים לפיצויים ולאחר תשלום מלוא הפיצויים מתחיל הנאשם לשלם גם את הקנס הפלילי.

נאשם שלא עמד בלוח התשלומים שנקבע על ידי בית המשפט יקבל קביעה חדשה שעל פיה הוא מחויב לשלם באופן מידי למרכז לגביית קנסות, הוצאות ואגרות, את מלוא הסכום.

נגד נאשם שלמרות קביעה זו לא שילם באופן מידי את מלוא הסכום, יחקר מצבו הפיננסי כדי לבחון אפשרויות הליכי גביה הכוללות עיקול על נכסיו, בנוסף לכך מוציאים נגדו צו איסור יציאה מהארץ. במקרים חריגים כשההליך לא מתקדם יכול בית המשפט לקבוע לנאשם כונס נכסים ולפעול בדרכים נוספות כדי להוציא ממנו את מרב הכספים הנדרשים.

נפגע העבירה אינו פועל באופן ישיר מול הנאשם אלא נציגי המדינה פועלים דרך המרכז לגביית קנסות. הם מבצעים את ההליכים על פי סדר העדיפויות ופרטי המקרה.

נפגע עבירה יכול לתבוע את העבריין גם בתביעה אזרחית לכספים נוספים.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה