מחיקת עבר פלילי

רישום פלילי מהווה כתם כבד לכל החיים. אנשים אשר תעודת הישר שלהם מוכתמת ברישום כזה יכולים לסבול קשות בנסיבות שונות ורבות. רישום פלילי יוכל למנוע קבלת משרה טובה, להוביל לשלילת רישיון נשק, לשלילת רישיון נהיגה, לדחיית בקשת אימוץ, הוא יערים, לעיתים, קשיים ליציאה לטיול בחו"ל, להגירה, במקרים רבים למשל, לא תהיה קבילה ראיית רישום פלילי שנמחקה  שמובאת בעת דיון משפטי על אדם שעברו הפלילי נמחק.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

 

במשטרת ישראל קיימים שני מאגרי מידע אודות הליכים פליליים. שניהם חסויים והגישה אליהם מיועדת רק לגורמים מורשים ועל פי הוראות החוק. המשטרה מחויבת למסור מידע על רישום פלילי לגורמים שונים על פי חוק, ומידע זה הוא שיכול לפגוע באנשים הרשומים בו. מעבר לכך, מידע כזה עלול לזלוג בדרך שאיננה חוקית למעסיקים פוטנציאליים ולגורמים אחרים מתעניינים, וגם כאן ולמרות אי החוקיות שבזליגה, יכול להיגרם נזק לבעל הרישום.

 

מרשם ורישום פלילי

המרשם פלילי כולל רישומים אודות הרשעות ועונשים של בתי משפט ובתי דין פליליים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים לתקופת שירות לתועלת הציבור, צווים בדבר התחייבות מביצוע עבירות, קביעות שהנאשמים אינם מסוגלים לעמוד לדין או אינם ברי עונשין, החלטות בתי משפט לנוער לגבי קטינים שנקבע כי בצעו עבירות פליליות וכדומה.

 

הרישום המשטרתי כולל רישומים משטרתיים פנימיים כגון חקירות ומשפטים התלויים ועומדים, תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבור או חוסר ראיות וכדומה. מרשם פלילי נמחק בהדרגה. יש תקופת התיישנות ולאחריה תקופת מחיקה בת עשר שנים. במהלך תקופת המחיקה מצטמצמת כמות הגורמים הזכאים לקבלת מידע ולאחר תום תקופה המחיקה יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע אלא למספר גורמים ספורים הרשומים כחוק כגון: משטרת ישראל, צה"ל שב"כ, גורמים ממשלתיים נוספים ועוד.

 

חנינה ומחיקת עבר פלילי דרך מוסד נשיאות המדינה

הרצון והצורך של אנשים רבים אשר מעוניינים לחזור למוטב הוא מחיקת רישום פלילי משני המאגרים גם יחד ובהקדם האפשרי. את הרישום המשטרתי קל יותר למחוק בעוד שאת המרשם הפלילי ניתן למחוק רק עם פרוצדורה מורכבת. בשני המקרים מומלץ לערב עו"ד פלילי. מחיקת עבר פלילי אשר נוצר עקב הרשאת בית משפט אפשרית רק על ידי פניה לחנינה למוסד נשיאות המדינה. הנשיא מוסמך להקל בעונשם של עבריינים בדרך של הפחתת עונש או המרתו, הוא יכול אף לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית. ביסוד חוק יסוד נשיא המדינה הנ"ל עומד הרצון לאפשר שיקום למי שמעד בעברו. מחיקת עבר פלילי היא אחת הדרכים לעשות זאת.

 

שירותי עורך דין פלילי

מחיקת עבר פלילי נעשית בנסיבות שונות. הנשיא יכול להמליץ על כך רק לאחר שהתקבל פסק דין חלוט. כלומר: לאחר שהסתיימו כל ההליכים המשפטיים כולל ערעורים.  שיקולי מחיקת עבר פלילי וחנינה אצל הנשיא שונים מהותית משיקולים שמפעילים בתי המשפט, ויחד עם זאת, קיימות מגבלות שונות עליו.

מגבלה אחת לדוגמא נוגעת למאסר עולם. הנשיא אינו יכול לחנון אדם או להקל בעונשו לפני שהוא ריצה לפחות 7 שנות מאסר בגין העבירה הזאת. צריך לציין  קיימים מקרים בהם הנאשם הורשע לחומרה בגין המעשה שהוא עשה ובקשת החנינה מהנשיא מהווה את המפלט האחרון. בשל כל ההיבטים הטכניים הקשורים בהגשת בקשת מחיקת רישום פלילי לנשיא ובשל החשיבות הכוללת של המחיקה  מומלץ לשכור שירותי עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הנ"ל. הצלחה תתרום רבות לאיכות חייהם ותתרום רבות לרווחתם ולרווחת משפחותיהם.

 

 

עוד באתר:

סגירת תיק משטרתי

אי הרשעה במשפט פלילי

 

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה