קנס פלילי - פיצוי פלילי לנפגע עבירה

קנס פלילי – פיצוי פלילי לנפגע עבירה

קנס פלילי - פיצוי פלילי לנפגע עבירה

נפגע עבירה הוא אדם שנפגע בשל פעילות פלילית אשר אינה קשורה אליו כמו לדוגמה אדם שישב בבית קפה ונורה על ידי עבריין שהתכוון לפגוע באדם אחר, אך עקב טעות בזיהוי פגע באדם חף מפשע.

בית המשפט מטיל קנס פלילי

כדי לפצות את נפגע העבירה שחייו התהפכו ברגע, קובע בית המשפט שעל העבריין לשלם קנס פלילי לנפגע העבירה עבור הסבל והנזק שנגרמו לו באירוע זה. הקביעה של סכום הפיצוי נובעת מחשיבה רוחבית הכוללים את הפגיעה בבריאותו על כל ההשלכות של המקרה הספציפי עד מועד המשפט בהתאם לחומרתו. לעתים חישוב הקנס כולל עלויות ששולמו למטפל סיעודי, טיפולים אלטרנטיביים ייחודיים, הפסד ימי עבודה ותרחישים נוספים שקרו עקב הפגיעה. בית המשפט מחליט על הטלת קנס פלילי הכולל את כל העלויות עד יום הפסיקה ואינו כולל עלויות עתידיות הנובעות מתוך הנזק והסבל.

ההחלטה מושתתת גם על האפשרויות הכלכליות של הנאשם והיכולת שלו לעמוד בהסדר הכספי שייקבע. והסכום כולל שתי קטגוריות, פיצויים וקנס, בתשלום אחד או בפריסה לתשלומים.

תשלום הקנס הפלילי

הכספים הראשוניים המשולמים על ידי הנאשם משויכים לפיצויים ולאחר תשלום מלוא הפיצויים מתחיל הנאשם לשלם גם את הקנס הפלילי.

נאשם שלא עמד בלוח התשלומים שנקבע על ידי בית המשפט יקבל קביעה חדשה שעל פיה הוא מחויב לשלם באופן מידי למרכז לגביית קנסות, הוצאות ואגרות, את מלוא הסכום.

נגד נאשם שלמרות קביעה זו לא שילם באופן מידי את מלוא הסכום, יחקר מצבו הפיננסי כדי לבחון אפשרויות הליכי גביה הכוללות עיקול על נכסיו, בנוסף לכך מוציאים נגדו צו איסור יציאה מהארץ. במקרים חריגים כשההליך לא מתקדם יכול בית המשפט לקבוע לנאשם כונס נכסים ולפעול בדרכים נוספות כדי להוציא ממנו את מרב הכספים הנדרשים.

נפגע העבירה אינו פועל באופן ישיר מול הנאשם אלא נציגי המדינה פועלים דרך המרכז לגביית קנסות. הם מבצעים את ההליכים על פי סדר העדיפויות ופרטי המקרה.

נפגע עבירה יכול לתבוע את העבריין גם בתביעה אזרחית לכספים נוספים.

האם ניתן למחוק רישום פלילי באמצעות תשלום בלבד?

האם ניתן למחוק רישום פלילי באמצעות תשלום בלבד?

האם ניתן למחוק רישום פלילי באמצעות תשלום בלבד?

אדם שנחשד בביצוע עבירה חמורה מסוימת אך לא התקבלה לכך הוכחה, התיק הפלילי נגדו נסגר עקב חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות.

במקרים מסוג זה הרישום הפלילי שנרשם, נמחק לחלוטין. אך אם נקבע לאחר החקירות כי התיק נסגר עקב חוסר אשמה, התיק אומנם ייסגר אך הרישום הפלילי יישאר בעינו ויכלול את כל המידע הרלוונטי.

מחיקת רישום פלילי

בדרך כלל הלקוח מגייס עורך דין פלילי מיומן שילווה אותו בהליך מורכב זה. המגמה היא לשנות את עילת הסגירה לאור החומר הקיים לגבי העבירה ובנוסף לכך בהתאם למצבו האישי הספציפי של הלקוח שיינזק באופן משמעותי עקב קיומו של התיק הפלילי.

דרכים למחיקת רישום פלילי

אחת הדרכים ליציאה ממצב סבוך ומורכב זה, היא הגשת בקשה לתובע שיאשר את מחיקת הרישום הפלילי בתיק עקב העובדה שמדובר בעבירה קלה יחסית אך עצם הרישום הפלילי יגרום לנזק בלתי הפיך לנאשם, דבר שישפיע על כל מהלך חייו. אם הבקשה הזו תתקבל, הרישום הפלילי יימחק והעדות היחידה למקרה תהיה ברישום משטרתי.

דרך נוספת היא לבקש מהפרקליטות למחוק את הרישום הפלילי כשהנאשם מתחייב בכתב שלא יבצע בעתיד עבירות מסוג זה או לחלופין הנאשם מוכן לשלם פיצוי לנפגע בגובה כספי שבית המשפט יקבע.

תשלום לנפגע

מכיוון שהמטרה של כל אדם שביצע עבירה היא למחוק את הרישום הפלילי בעל ההשלכות הכבדות על תחומים שונים בחייו, האפשרות לבצע תשלום בלבד במקרים שהפרקליטות תאשר, היא אפשרות שקוסמת לרבים.

למבצע העבירה ברור שאם הבקשה לא תאושר הוא יעבור תהליך סיזיפי ומורכב לאורך שנים רבות ובמקרים הבאים קיומו של התיק הפלילי יהיה בעייתי במקומות עבודה כשכיר ובמקצועות מסוימים גם כעצמאי כיוון שיש מגבלה הן של סוג העיסוק והן של קידום עסקיו.

אם נושא התשלום יאושר, כל הסאגה תהיה מאחוריו. הנאשם ישלם סכום שייקבע, הרישום הפלילי יימחק וכך הוא יוכל להמשיך בחייו ללא עדות לתיק הפלילי. במקרים כאלה זו אופציה מצוינת אשר שווה את התשלום שייקבע למען חיים נורמטיביים.

שידול לדבר עבירה, האם עונשו של המשדל היא כשל המבצע?

שידול לדבר עבירה, האם עונשו של המשדל היא כשל המבצע?

שידול לדבר עבירה, האם עונשו של המשדל היא כשל המבצע?

כשאדם משדל אדם אחר לדבר עבירה, קיים רצונו החופשי של האדם לפעול או לא לפעול.

שידול לדבר עבירה

נתיבי השידול העיקריים הן בדרך של דרישה, הפצרה, עידוד, הפעלת לחץ בדרכים שונות שמוביל לאפקטיביות ושכנוע.

השידול הוא פועל היוצא מתוך הביצוע בפועל כיוון שהוא ממוקד לביצוע עבירה ספציפית. עבירה נחשבת אם בוצע שידול ולאחר מכן בוצעה עבירה בפועל או ניסיון לביצוע העבירה בהתאם לדרישת השידול שהן בקטגוריות של עוון ופשע ולא בקטגוריה של חטא.

דבר המאפיין את השידול לעומת סיוע הוא התרומה של המשדל לעומת תרומתו של המסייע כשהיא תרומה עיקרית ואינה משנית שגרמו לאדם לבצע חטא.

ניסיון לסיוע אינו גורר אחריו עונש אך שידול גורר עונש על פי סעיף 33 לחוק. רמת העונש שנקבעה היא מחצית העונש שנקבע למושא השידול.

המשדל גורר אדם אחר לעשיית עבירה, ביצוע העבירה בפועל או ניסיון כושל לבצע אותה ולכן הביצוע קורה באחריותו של המשדל. לא מעמידים אדם לדין עקב שידול אלא אם בוצע ניסיון לעבירה זו או בוצע ניסיון לביצועו בפועל.

אם שידול לא הצליח בפועל והאדם השני החליט לא לבצע את דרישת המשדל, המשדל יורשע בעבירת ניסיון לשידול לאור האחריות הפלילית שלו.

סיוע משפטי של עו"ד פלילי בבאר שבע

הסיוע המשפט של עו"ד פלילי בבאר שבע מתחיל בפגישה עם מבצע העבירה לכאורה או המשדל ולמידת המקרה על בוריו. הוא ילווה את החשוד לכל אורך הדרך, החל במתן הנחיות בהליך החקירה המשטרתית, דרך המאמץ לסגור את התיק הפלילי לפני הדיונים המשפטיים. אם התיק מגיע לבית המשפט, יעשה עו"ד פלילי בבאר שבע כל שניתן כדי להקל על החשוד ולהוציאו בעונשים קלים ללא תקופת מאסר ובמינימום של קנס כספי.

כל מקרה נדון לגופו של עניין והנסיבות של כל מקרה שונות ממקרה אחר. מי שמתמקצע בתחום הפלילי מיומן ובעל ידע רב בו, כמו עו"ד פלילי בבאר שבע בונה בכל תיק את האסטרטגיה הנכונה ואת הטקטיקות שיובילו להצלחה.

התמודדות נכונה עם עבריינות בני נוער

התמודדות נכונה עם עבריינות בני נוער

התמודדות נכונה עם עבריינות בני נוער

עבריינות בני נוער כוללת ביצוע עבירות בתחומים שונים. בני נוער רבים נתפסו כשהם ביצעו עבירות כמו ונדליזם הכוללים פגיעה ברכוש כמו ציורי גרפיטי ושפיכת צבע בגני שעשועים, מעשי גניבה, פריצה לבתים ולרכבים, מעשי אלימות שונים, קטטות רחוב בגלל עימותים הקשורים לחברים או לבנות הזוג, שימוש ויבוא סמים, שימוש באלכוהול ועוד.

עבריינים צעירים

צעירים רבים מבצעים מעשי פשיעה שונים משעמום, מתוך רצון לעשות כסף קל ומאתגרים שונים שמציבה להם החברה.

בעיה נוספת היא הרעש שמקימים בני הנוער בגני השעשועים, הצעירים הם חסרי התחשבות, מדברים בקול רם ובצעקות ומפריעים מאד למנוחת השכנים, עקב העובדה שהם ערים כל הלילה והולכים לישון רק לפנות בוקר.

לאחרונה קיימת עליית מדרגה משמעותית בכל הקשור לסמים. כמו לדוגמה בני נוער שמזמינים זרעי קנאביס באינטרנט ומגדלים אותם או פטריות הזיה בתוך מעבדות ביתיות שהם מקימים בבית כשהמטרה הסופית היא מכירת הסמים ועשיית כסף קל.

התמודדות של המשטרה עם בני הנוער

המשטרה משתדלת לטפל בנושא העבריינות של בני הנוער בשני מישורים, הן בצד החינוכי והן בצד המשפטי. המטרה היא להחזיר את הצעירים לדרך הישר מתוך המסלול שבו הם נמצאים כרגע, להדריך אותם, למצוא להם תעסוקה הקשורה בלימודים או בעבודה כדי שלא יבצעו פעילות עבריינית עקב השעמום. כשאין ברירה ומדובר בעבירות חמורות כמו אלו הקשורות לסמים נפתחים נגדם תיקים פליליים.

ליווי של עו"ד פלילי

במקרה שקטין נעצר ונפתח נגדו תיק פלילי חשוב לפעול נכון מתחילת הדרך כדי לא להגיע למצב של אין מוצא. המסלול הנכון הוא להתייעץ עם עו"ד פלילי שישוחח עם הנער, ישמע את פרטי המקרה וידריך אותו מהי הדרך הנכונה מעתה ואילך. איך להתמודד בחקירה המשטרתית, מה לומר ומה להדגיש.

בהתאם לחומרת המקרה, המטרה היא לעשות כל שניתן כדי לסגור את התיק טרם ההגעה לבית משפט. אם מדובר במקרה חמור, יעשה עו"ד פלילי את המיטב כדי שהעונש יהיה קל שלא יכלול מאסר ואם כן, פרק זמן קצר וקנס כספי בשיעור מופחת.

עו"ד אלימות במשפחה

עו"ד אלימות במשפחה

עורך דין המתמקצע בתחום אלימות במשפחה, עוסק באחד התחומים הקשים והמורכבים ביותר כיוון שהם כוללים טיפול בנושא האלימות שהוא נושא פלילי אך הוא קורה בתוך התא המשפחתי כך שמעורבים בכך הורים, הילדים, דודים וגורמים נוספים במשפחה המצומצמת והמורחבת. הנושאים הקשים הללו מצריכים מתן פתרונות מהירים ויצירתיים תוך טיפול אינטנסיבי, תשומת לב מיוחדת, ירידה לפרטים, אמפטיה וגילוי רגישות יתר לכל נפגע.

אלימות במשפחה

קיימות אין ספור התנהגויות משפחתיות המובילות לאלימות. כל תיק הוא עולם ומלואו בעל מניעים ובעיות שונות של כל אחד מהנוגעים בדבר שהובילו למקרי האלימות הקשים. האלימות נובעת מחילוקי דעות ומחוסר אמון בין בני המשפחה השונים.  ההשלכות של מעשי האלימות הם תחושת השפלה, חוסר בביטחון עצמי וצורך עצום בהגנה ובתמיכה הן נפשית והן פיזית.

צו הגנה

עו"ד אלימות במשפחה מייצג את הנפגע או הנפגעים מאלימות מילולית, פיזית, נפשית, מינית או כלכלית בהתאם לכל מקרה ספציפי. קיומה של אלימות בתוך המשפחה יוצרת חיץ בין בני המשפחה השונים. מערכת היחסים משתנה באופן קיצוני ומגיעה למצב שבו עורך הדין מבקש מבית המשפט להוציא צו הגנה כדי להגן על האם מפני בעלה או בן זוגה, להגן על הילדים מפני אלימות של אביהם או מכל גורם אחר.

עו"ד אלימות במשפחה

צו למניעת הטרדה

בנוסף לכך, קיימת אפשרות להפקת צו למניעת הטרדה מאיימת וזאת כדי לעצור הטרדות חוזרות ונשנות של האדם הפוגע על ידי איומים שונים, העברת מסרונים, פגיעה בפרטיות, פגיעה בשמו הטוב של הנפגע, פגיעה ברכוש או ביצוע מעקבים.

כשהאדם הפוגע מקבל צו זה, הוא מפסיק ליצור קשר עם הנפגע בכל דרך תקשורתית בכתב או בעל פה, אינו מתקרב לביתו, לבית הספר, למקום העבודה, חל עליו איסור לשאת נשק והוא אמור להפסיק להטריד אותו לאלתר.

עקב כך, נוצר שקט מסוים והמגמה היא להחזיר את הביטחון הביתה למען הנפגעים שסבלו מאלימות נוראית.

עו"ד אלימות במשפחה

המיומנות, הניסיון והידע הרב מאפשרים לעורך הדין לטפל בכל תיק הכולל אלימות באופן מקיף ומעמיק.

אחזקה של כלים לעישון

אחזקה של כלים לעישון

צרכני הסמים זקוקים לכלים ייעודיים לצורך הסנפת והזרקת הסם. כחלק ממדיניות החוק האוסרת על שימוש בסמים, חל גם איסור להחזיק ציוד מסוג זה  בחנויות לצרכי מכירה ובבית לשימוש עצמי.

במציאות היום יומית אפשר לרכוש את כלי העזר הללו המסייעים להכנת הסם ולביצוע שימוש בו כמו באנג, כמעט בכל פיצוציה אף על פי שחל איסור על מכירתם כפי שחל איסור על שימוש, החזקה מכירה ושידול לצריכה של סמים.

כלים לעישון

כלי שעל פי הגדרתו עיקר ייעודו הוא להכנת סם מסוכן או לצריכה של הסם מתוכו כמו באנג הוא כלי שהשימוש בו אסור. קיימים כלים נוספים הנראים כמשמשים למטרות שונות אך למעשה עיקר הפעילות באמצעותם קשורה לסמים כמו לדוגמה כלי לייבוש המריחואנה.

בין הכלים שמתבצע בהם שימוש תדיר על ידי צרכני סמים הם צנצנות, כלים לאידוי, שעווה לגומיות, דיינאוואפ, וופורייזר, פילטרים, מתאם למיצויים מוצקים ועוד.

נגד אדם הנתפס כשברשותו כלים מסוג זה מוגש כתב אישום על החזקת כלי עישון והעונשים בגין עילה זו  הם כבדים, החל בקנס בסכום כספי גבוה ועד עשרים שנות מאסר.

אחזקה של כלים לעישון

פקודת הסמים

סעיף 10א' לפקודת הסמים קובע: "לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר. בהתאם לפקודת הסמים העונש הוא מאסר של חמש שנים.

שימוש בסמים ספציפיים לצרכים בריאותיים

לאחרונה אושר לשימוש סם הקנאביס המקל מאד על חולים במחלות קשות כמו חולי סרטן או מחלות אחרות הגורמות לכאבים חמורים שקשה לשאת אותם. רק חולים ספציפיים שקיבלו אישור ממשרד הבריאות לצרוך סם זה, יכולים לרכוש כלים לעישון לשימושם הפרטי.

אחזקה של כלים לעישון

מי שנתפס כאשר ברשותו כלים לעישון המשמשים להכנה ולעישון סמים ללא אישור רפואי, כדאי שיתייעץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום הסמים כדי שיכוון אותו לגבי המשך ההתמודדות עם הגורמים המשטרתיים והמשפטיים בעניין זה, לפני החקירה.

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

לפני שנסביר כיצד ניתן לסגור תיק פלילי בהסדר מותנה, ננסה להסביר בקצרה מהו הסדר מותנה. "הסדר מותנה" הינו הסכם שעורכת המדינה עם חשוד שהודה שהוא ביצע עבירה פלילית. בהסכם זה מתחייב החשוד לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. בשל הסכמתו של החשוד לפעול בהתאם לתנאים, מתחייבת המדינה שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגדו.

באמצעות ההליך של הסדר מותנה, יכולים אזרחים שנפתח נגדם תיק פלילי בפעם הראשונה להימנע מניהול הליך בבית משפט ולהביא את הפרשה לסיומה במהירות ללא השארת הרשעה שעלולה לפגוע בעתידם מבחינה תעסוקתית ומבחינה אישית.

עד שנת 2013 לא הייתה עילה זו ("סגירת תיק בהסדר") קיימת, והאפשרויות היחידות לסגירת תיקים פליליים של חשודים היו: "העדר אשמה", "חוסר ראיות" ו"חוסר עניין לציבור". מכאן שסגירת תיק בהסדר מותנה היא סיבה רביעית שמאפשרת לחשודים להביא לסגירת התיק הפלילי.

יש לציין שקיימים מקרים בהם אפשר למנוע הגשה של כתב אישום נגד אדם שביצע עבירה פלילית. מקרים אלו חלים על מצבים בהם האדם עומד בתנאים מסוימים, נציין מספר מקרים מסוג זה:

 • עבירות שעונשן נמוך מ-3 שנות מאסר. דוגמאות לעבירות מסוג זה יכולות להיות: עבירות בתחום תכנון ובנייה, העלבת עובד ציבור, גניבה, איומים ועבירות נוספות.
 • עבירות שביצע חשוד ללא רישום פלילי ב-5 השנים האחרונות טרם ביצוע העבירה.
 • התובע לא ביקש להטיל על החשוד עונש מאסר.

במקרה שהחשוד עומד בקריטריונים ומעוניין בהסדר מותנה, יוכל התובע לקבוע שההסדר יתקיים במידה שהחשוד יעמוד בתנאים שכוללים בין היתר: השתתפות בתכנית טיפול ושיקום, התחייבות להימנע מביצוע העבירה, תשלום פיצוי לאדם שנפגע מהעבירה שבוצעה ותשלום קנס למדינה.

 כמו כן, יהיה על החשוד לתקן את הנזק. תיקון הנזק תלוי בעבירה שבוצעה ויכול להיות למשל: פסילת רישיון ירי או פסילת רישיון נהיגה.

במסגרת ההסדר המותנה, יוחלט על התקופה שבמהלכה יהיה על החשוד לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. במידה שהחשוד יפעל בניגוד לתנאים, יהיה רשאי התובע להגיש כתב אישום נגד החשוד, אך הוא לא יוכל לבקש לאסור את החשוד.

אי הפללה באחריות - דע את זכויותיך מול חוק קנסות הקנאביס

אי הפללה באחריות – דע את זכויותיך מול חוק קנסות הקנאביס

אי הפללה באחריות - דע את זכויותיך מול חוק קנסות הקנאביס

רפורמת אי הפללה למשתמשי קנאביס ("חוק הקנסות" ו- "אי הפללה באחריות") נכנסה בתחילת חודש אפריל לתוקף, רפורמה זו משנה את מדיניות האכיפה ומתן גזר הדין מול אנשים שנתפסים עם קנאביס.

עד שנכנסה הרפורמה לתוקף, היה נפתח תיק פלילי נגד כל אדם שהחזיק בקנאביס לצורך שימוש עצמי. פעמים רבות היה מוגש נגד האדם כתב אישום שהוביל לניהול הליך פלילי.

אז מה קובע הנוהל החדש?

לפי הנוהל החדש, יצטרך שוטר שיתפוס משתמש בקנאביס בגיל 18 ומעלה עם כמות שלא עוברת 15 גרמים, (כמות שנחשבת לשימוש עצמי), לבדוק מספר נתונים.

רק לאחר בדיקת הנתונים יוכל השוטר להחליט האם האדם שנמצא מולו מחזיק סמים לצורך מכירה או לצורך שימוש עצמי. הנתונים שיהיה על השוטר לבדוק כוללים בין היתר את עברו הפלילי של האדם שנתפס, הסיבות שהובילו לתפיסה ופרמטרים אחרים.

במידה שהנתפס יעמוד בפרמטרים, יהיה עליו לשלם קנס בגובה של 1,000 שקלים. במידה שמדובר על הפעם השנייה בה האדם נתפס, יהיה עליו לשלם קנס בגובה של 2,000 שקלים. האדם שנתפס יכול להחליט האם לשלם את הסכום תוך 60 יום או לבקש לבטל את הקנס תוך 30 יום. חשוב לציין שאדם שמבקש לבטל את הקנס לא דוחה את המועד בו עליו לשלמו. במידה שהנתפס לא ישלם את הקנס בזמן, הוא בעצם מודה בכך שהוא ביצע את העבירה. אם בית המשפט פוסק שהנתפס אכן ביצע את העבירה, יהיה על המואשם לשלם סכום גבוה הרבה יותר מסכום הקנס.

במידה שמדובר על הפעם השלישית בה האדם נתפס, כבר יהיה מדובר על הסדר מותנה. במצב זה יהיה על החשוד להודות בכך שהוא ביצע את העבירה שמהווה עבירה פלילית ושהוא מתחייב לנהוג בהתאם לתנאים שמפורטים בהסכם. במצב זה לא יוגש כנגד החשוד כתב אישום ובמידה שהחשוד יעמוד בהסכם, התיק הפלילי שנפתח כנגד ייסגר ("סגירה בהסדר"). רק במקרה שהסיטואציה תתרחש פעם נוספת – פעם רביעית, יהיה על האדם שנתפס לעבור הליך פלילי.

מקצועות שבהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

מקצועות שבהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

אדם בעל רישום פלילי המעוניין לעסוק במקצועות מסוימים, לא יוכל לעסוק בכך עקב הכתם שיצרו מעשיו ושילווה אותו שנים ארוכות.

ההגבלות הן לתפקידים ספציפיים ולקבלת רישיונות מקצועיים בתחומים שבהם האמון הוא הנושא החשוב ביותר בקשר בין היועץ לבין הלקוח.

מקצועות שבהם לא יוכל לעסוק אדם בעל עבר פלילי

רופא או רופא שיניים – רופא שהורשע כי ביצע עבירה פלילית, רישיונו יישלל או יוחלט על התליה של רישיונו וזאת על פי החלטת שר הבריאות.

פסיכולוג – פסיכולוג שהורשע בביצוע עבירה פלילית, עלול להיות מושעה לתקופה של חמש שנים בנוסף לכך, ועדת רישום הפסיכולוגים עלולה לסרב לתת רישיון לפסיכולוג לאור חוסר האחריות שגילה.

מיילד/ת, אח או אחות ראשית – בתוקף סמכותו של שר הבריאות לבטל או להתלות רישיון עיסוק בסיעוד למי שהורשע/ה בפלילים.

רוקח – בתוקף סמכותו של שר הבריאות לבטל או להתלות רישיון עיסוק ברוקחות למי שהורשע/ה בפלילים.

רואה חשבון – אם רואה החשבון הורשע בעבירה שיש עמה קלון, מועצת רואי החשבון עלולה לבטל את רישיונו או להתלות אותו על פי המקרה.

עורך דין – עורך דין שהורשע בעבירה ומבקש להתקבל ללשכת עורכי הדין, עלול להיתקל בסירוב אם נציגי הלשכה לא יאשרו זאת לנוכח העבירה שבוצעה. כמו כן אם מדובר בעבירה שיש עמה קלון, בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ישעה אותו מחברות בלשכה.

עובד מדינה – עובד שביצע עברה שיש עמה אות קלון לא יוכל להמשיך ולבצע את תפקידו בשירות המדינה בתקופה קצובה או לצמיתות וזאת בהתאם להוראות של בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה.

מקצועות שבהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

מקצועות נוספים שהמחזיקים ברישיונות הללו יאבדו את רישיונם או את יכולת העיסוק בתחום הספציפי:

 • חוקר פרטי
 • מנהל לשכת התעסוקה
 • מהנדס
 • אדריכל
 • מדביר מזיקים
 • שמאי מקרקעין
 • סוכן תיירות
 • אופטומטריסט
 • עובד סוציאלי

פסילה זמנית נקבעה למקצועות הבאים:

 • תיווך מקרקעין
 • אדריכל רישוי
 • קבלן
 • סוכן ביטוח
 • ממזער מוסמך
 • נהג אוטובוס, אמבולנס, רכב חילוץ, מונית, כבאית.
 • השטת סירה
 • חבר מועצה
 • קבלן כוח אדם
 • מוציא לפועל
 • דירקטור מטעם הציבור או של מנהל קרן.

פסילה קבועה נקבעה למקצועות הבאים:

 • מפעיל בית ספר, איש שירות בו ועובד הוראה
 • חבר עמותה, חבר הנהלה או עובד בעמותה העוסקת באימוץ ילדים
 • שופט
 • דירקטור או מנכ"ל בחברה ממשלתית
 • מבקר פנימי בגוף ציבורי
 • אחראי על אבטחת מידע
 • יועץ השקעות
 • מהנדס ברשות מקומית
 • סוכן מכס
 • וטרינר
 • מנהל מעבדה רפואית
 • כבאי
 • בעל רישיון לעיסוק בחשמל
 • חבר ברשויות ממשלתיות כמו הרשות למלחמה בסמים, הרשות לשיקום האסיר, רשות שדות התעופה ועוד.
 • נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).
 • מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 • חבר בעמותת צער בעלי חיים
 • חבר מועצת הספנות

במקומות רבים לא מעוניינים להעסיק אדם בעל עבר פלילי ולכן חשוב בכל אחד מהמקומות את רלוונטיות ההעסקה על פי המגבלות שנקבעו.

התחזות בפייסבוק - העונש על עבירת התחזות לאדם אחר

התחזות בפייסבוק – העונש על עבירת התחזות לאדם אחר

הרשתות החברתיות תופסות מקום נכבד באורח החיים המודרני שבו אנשים רבים צמודים לטלפון הסלולרי לאורך כל שעות היממה ויודעים דרכו כל מה שקורה בעולם.

גורמים עבריינים מנצלים את הספקטרום הרחב של אפשרויות השימוש ברשתות הללו כמו פייסבוק ואינסטגרם ומבצעים עבירות שונות שהן קלות לביצוע דרך הרשתות הללו.

אדם המתחזה בפייסבוק לאדם אמתי אחר, מתכנן לפעול כך כדי לבצע פעולות מסוימות הנחוצות לו, התחזות זו היא עבירה פלילית הגוררת בעקבותיה עונשים הקבועים בחוק.

קיימים כמה סימנים לעובדה שמדובר בפרופיל של מתחזה כמו:

 • פרופיל שנפתח לא מכבר
 • בדף קיימת מעט מאד פעילות
 • כמות די קטנה של חברים
 • צורת ההתבטאות של המתחזה תהיה לא ראויה ותכלול לא פעם אלימות מילולית, השמצות או דברי הסתה.

זאת להבדיל מפרופיל מזויף אשר בו משתמש האדם בזהות בדויה, כלומר בשם של אדם שלא קיים במציאות.

התחזות בפייסבוק - העונש על עבירת התחזות לאדם אחר

טיפול במתחזה בפייסבוק

מי שמגלה פרופיל מסוג זה בפייסבוק, מיידע את הנהלת פייסבוק על כך. הם בודקים את נתוני הפרופיל ועל פי שיקול דעתם הם פועלים למחוק פרופיל זה מהרשת:

הנוריות האדומות דולקות בכמה מקרים

 • אם בוצע שימוש בשם של מישהו אחר בעברית / אנגלית
 • אם נראה כי קיימת הפצה של תכנים בשמו של אדם אחר

על פי סעיף 441 לחוק העונשין 1977, אדם שהתחזה לאדם אחר אם מדובר באדם חי או מת תוך כוונה זדונית למטרות הונאה ספציפיות שתכנן העובר על החוק, העונש על עבירה מסוג זה היא מאסר של שלוש שנים.

התחזות בפייסבוק - העונש על עבירת התחזות לאדם אחר

החוק בנושא התחזות לאדם אחר

קיימים מקרים שבהם המתחזה בוחר להתחזות בפייסבוק לאדם העוסק בתחום ספציפי כמו לדוגמה רופא או עורך דין וזאת כדי לפעול כאדם העוסק בכך או כדי להשיג טובות הנאה הקשורות לתחום עיסוקו הייחודי של אותו אדם. במקרה זה הפעולה משויכת לתחום הפלילי והעונש גם במקרה זה הוא שלש שנות מאסר.

אם אדם מסוים התחזה לאדם אחר ובזכות התחזות זו הוא קיבל דבר במרמה, גם במקרה זה מדובר בקטגוריה של עבירה פלילית.

הקלות הבלתי נתפסת של התחזות ברשת , מצריכה ערנות מיוחדות של כל מי שמקושר לחבריו באמצעות הרשתות החברתיות.