סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

לפני שנסביר כיצד ניתן לסגור תיק פלילי בהסדר מותנה, ננסה להסביר בקצרה מהו הסדר מותנה. "הסדר מותנה" הינו הסכם שעורכת המדינה עם חשוד שהודה שהוא ביצע עבירה פלילית. בהסכם זה מתחייב החשוד לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. בשל הסכמתו של החשוד לפעול בהתאם לתנאים, מתחייבת המדינה שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגדו.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

באמצעות ההליך של הסדר מותנה, יכולים אזרחים שנפתח נגדם תיק פלילי בפעם הראשונה להימנע מניהול הליך בבית משפט ולהביא את הפרשה לסיומה במהירות ללא השארת הרשעה שעלולה לפגוע בעתידם מבחינה תעסוקתית ומבחינה אישית.

עד שנת 2013 לא הייתה עילה זו ("סגירת תיק בהסדר") קיימת, והאפשרויות היחידות לסגירת תיקים פליליים של חשודים היו: "העדר אשמה", "חוסר ראיות" ו"חוסר עניין לציבור". מכאן שסגירת תיק בהסדר מותנה היא סיבה רביעית שמאפשרת לחשודים להביא לסגירת התיק הפלילי.

יש לציין שקיימים מקרים בהם אפשר למנוע הגשה של כתב אישום נגד אדם שביצע עבירה פלילית. מקרים אלו חלים על מצבים בהם האדם עומד בתנאים מסוימים, נציין מספר מקרים מסוג זה:

  • עבירות שעונשן נמוך מ-3 שנות מאסר. דוגמאות לעבירות מסוג זה יכולות להיות: עבירות בתחום תכנון ובנייה, העלבת עובד ציבור, גניבה, איומים ועבירות נוספות.
  • עבירות שביצע חשוד ללא רישום פלילי ב-5 השנים האחרונות טרם ביצוע העבירה.
  • התובע לא ביקש להטיל על החשוד עונש מאסר.

במקרה שהחשוד עומד בקריטריונים ומעוניין בהסדר מותנה, יוכל התובע לקבוע שההסדר יתקיים במידה שהחשוד יעמוד בתנאים שכוללים בין היתר: השתתפות בתכנית טיפול ושיקום, התחייבות להימנע מביצוע העבירה, תשלום פיצוי לאדם שנפגע מהעבירה שבוצעה ותשלום קנס למדינה.

 כמו כן, יהיה על החשוד לתקן את הנזק. תיקון הנזק תלוי בעבירה שבוצעה ויכול להיות למשל: פסילת רישיון ירי או פסילת רישיון נהיגה.

במסגרת ההסדר המותנה, יוחלט על התקופה שבמהלכה יהיה על החשוד לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. במידה שהחשוד יפעל בניגוד לתנאים, יהיה רשאי התובע להגיש כתב אישום נגד החשוד, אך הוא לא יוכל לבקש לאסור את החשוד.

רוצה לקבל ייעוץ?
נא להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

כתיבת תגובה